Η λύση
Δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματά μας
με τον ίδιο τρόπο σκέψης
που χρησιμοποιήσαμε όταν τα δημιουργήσαμε. 

                                                                          Albert Einstein