Προνόμιο πιστῶν νέων: ἡ ΧαράἌν ἔχης χρόνο νά κάνης ὅλους τούς φίλους σου νά νοιώθουν ὅτι ὑπάρχει κάτι ἰδιαίτερο σ’ αὐτούς.
• Ἄν νοιώθης τόν ἴδιο ἐνθουσιασμό γιά τίς ἐπιτυχίες τῶν ἄλλων σάν νά ἦταν δικές σου.
• Ἄν κάνης προσπάθεια γιά τήν βελτίωσί σου, ὥστε νά μήν βρίσκης καιρό νά κριτικάρης τούς ἄλλους.
• Ἄν εἶσαι ἀνοιχτός στήν στενοχώρια,
   εὐγενής στήν πικρία,
      δυνατός στόν φόβο,
           εὐτυχής στά προβλήματα.
• Ἄν λιμάνι σου εἶναι ἡ χούφτα τοῦ Θεοῦ,
τότε εἶσαι… χαρούμενος

Πηγή: Ἑορτολόγιο 2010, Ἔκδοσις Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Περιοδικοῦ «Ἁγία Λυδία».