Πώς εξελίσσονται τα πράγματα;


«Τα πράγματα, εξελίσσονται καλύτερα
για τους ανθρώπους που κάνουν το καλύτερο,
όπως και να πάνε τα πράγματα».