Τα τρία είδη ανθρώπων...


Υπάρχουν τρία είδη ανθρώπων:

· Αυτοί που βρήκαν τον Θεό και Τον υπηρετούν. 
Είναι οι λογικοί και… οι ευτυχισμένοι άνθρωποι.

· Αυτοί που προσπαθούν να Τον βρουν,
αλλά δεν το κατορθώνουν. 
Είναι οι λογικοί, αλλά… δυστυχισμένοι.

· Αυτοί που ζουν χωρίς να Τον ζητούν.
Είναι οι δυστυχείς, αλλά και...ανόητοι. 

ΠΑΣΚΑΛ