Οἱ δυνάμεις τοῦ νοῦ καί οἱ ἀρετές τῆς ψυχῆςΤέσσερις εἶναι οἱ γενικές δυνάμεις τοῦ νοῦ: ἡ σύνεση, ἡ ὀξύνοια, ἡ ἀντίληψη καί ἡ ἐπιδεξιότητα. Ἐκεῖνος, λοιπόν, πού μέ τίς δυνάμεις αὐτές συνέδεσε τίς τέσσερις γενικές ἀρετές τῆς ψυχῆς, πού ἕνωσε δηλαδή
τή σωφροσύνη τῆς ψυχῆς μέ τή σύνεση τοῦ νοῦ,
    τή φρόνηση μέ τήν ὀξύνοια,
       τή δικαιοσύνη μέ τήν ἀντίληψη,
          τήν ἀνδρεία μέ τήν ἐπιδεξιότητα,
αὐτός κατασκεύασε ἀπό δύο εἰδῶν ὑλικά ἕνα ἅρμα πύρινο καί οὐρανοπόρο γιά τόν ἀγώνα ἐναντίον τῶν τριῶν γενικῶν ἀρχηγῶν καί δυνάμεων τῆς παρατάξεως τῶν παθῶν, δηλαδή τῆς φιλαργυρίας, τῆς φιληδονίας καί τῆς φιλοδοξίας.
Ἅγιος Νικήτας Στηθάτος