ΤΟ ΜΟΝΟ «ΚΑΛΩΣ ΩΡΙΣΕΣ»Καράβι ἀνοίγει τά φτερά,
 τήν ἄγκυρα σηκώνει·
καραβοκύρης στέκεται,
κρατώντας τό τιμόνι.


Καράβι, στά ταξίδια σου
θά βρῇς λιμάνια χίλια·
θ’ ἀκούσῃς «καλῶς ὥρισες.
ἀπό χιλιάδες χείλια.

Μήν τά πιστέψῃς! Ἄπιαστες
εὐχές, πού ὁ ἀγέρας παίρνει 
καί τίς σκορπᾷ στό δρόμο του
καί πίσω δέν τίς φέρνει.

Τό μόνο «καλῶς ὥρισες»,
τή μόνη εὐχή πού πιάνει
θά τήν ἀκούσῃς στό μικρό
 τοῦ τόπου σου λιμάνι. 

Ἰωάννης Πολέμης