Ἡ γιορτή τῶν Θεοφανείων...Σήμερα, ἀδελφοί μου, γιορτή τῶν Θεοφανείων, ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ δίνεται σέ ὅλους μας διά μέσου τοῦ ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων. Ὁ Κύριός μας στόν Ἰορδάνη ἁγίασε τά ὕδατα· τά πικρά τά ἔκανε γλυκά, τά θολά τά ἔκανε καθαρά, τά ἀνθρώπινα τά ἔκανε θεϊκά. Ἀπό σήμερα καί πέρα ἀνοίγονται καί γιά μᾶς οἱ οὐρανοί. Ἀπό σήμερα καί πέρα ἐλευθερώνεται ἡ ἀνθρώπινη φύσις, ἐλευθερώνεται ἀπό τά πονηρά πνεύματα, φρουρεῖται ἀπό τούς ἀγγέλους καί θωρακίζεται ἀπό τήν Χάρι τοῦ Θεοῦ. Ὅποιος εἶναι ταπεινός, αὐτός καί ἑλκύει καί μαγνητίζει τήν Χάρι τοῦ Θεοῦ· «ὁ Θεός ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δέ δίδωσι Χάριν»...

                                                                                                              Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος