Ο αγώνας κατά των παθών


«Ὅπως ἀκριβῶς ὁ γεωργός δέν μπορεῖ νά εἶναι βέβαιος ἄν τελικά ὡριμάσει κάποιος ἀπό τούς καρπούς πού φυτρώνουν στό χωράφι του, ἔτσι καί ὁ ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά ἀφήσει ἐλεύθερη τήν καρδιά του ὅσο ἀναπνέει, γιατί δέν γνωρίζει πιό πάθος θά συναντήσει στήν πορεία του ὡς τήν τελευταία του πνοή. Πρέπει πάντα νά στρέφεται πρός τον Θεό ζητώντας τή βοήθεια καί τό ἔλεός Του».