Δέν ἔχει κουδούνι ἡ ἀρετή νά τήν γνωρίζῃς μέ τόν κουδούνισμα. Τό κουδούνι τῆς ἀρετῆς εἶναι ἡ ἀνοχή, ἡ μακροθυμία, ἡ ὑπομονή. Αὐτά εἶναι τά στολίδια τοῦ μοναχοῦ καί παντός χριστιανοῦ.

Γέροντος Ἰωσήφ, Ἔκφρασις μοναχικῆς ἐμπειρίας, Ἔκδ. Ἱ. Μ. Φιλοθέου, Ἅγιον Ὄρος.