Ἡ προσευχή«Ἡ προσευχή καί ἡ δέηση κάνουν τούς ἀνθρώπους ναούς Θεοῦ. Ὅπως ὁ χρυσός, οἱ πολύτιμοι λίθοι καί τά  μάρμαρα κάνουν τά παλάτια τῶν βασιλέων, ἔτσι καί ἡ προσευxή κάνει τούς ἀνθρώπους ναούς τοῦ Χριστοῦ. Τί  λοιπόν μεγαλύτερο ἐγκώμιο μπορεῖ νά γίνει γιά  τήν προσευχή, ἀπό τό ὅτι κάνει τούς ἀνθρώπους ναούς τοῦ Θεοῦ; Ἐκεῖνος πού δέν τόν χωροῦν οἱ οὐρανοί, Αὐτός εἰσέρχεται στήν ψυχή πού ζεῖ μέ προσευχές».

* * *

«Ὅπως, ὅταν σέ κάποια πόλη μπαίνει μία βασίλισσα, ἀκολουθεῖ κατ’ ἀνάγκην μαζί της ὅλος ὁ πλοῦτος, ἔτσι καί ἡ προσευχή· ὅταν μπαίνει στήν ψυχή, μπαίνει μαζί της καί κάθε ἀρετή».

Κάλλιστος καί Ἰγνάτιος οἱ Ξανθόπουλοι