1η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ἀρχή τῆς ἸνδίκτουΣεπτέμβριος. Τό καλοκαίρι πέρασε. Τέρμα στίς διακοπές. Τέρμα στήν ἀνάπαυση. Τό ἡμερολόγιό μας δείχνει 1 Σεπτεμβρίου. Εἶναι ἡ ἀρχή τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους.
Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, μέ τήν νέα ἐκκλησιαστική χρονιά ὀφείλουμε νά συνειδητοποιήσουμε τό χρέος μας ὡς παιδιά τῆς Ἐκκλησίας καί ὡς ζωντανά μέλη τοῦ μυστικοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ.
Τό ἐκκλησιαστικό φρόνημα πρέπει νά ἐκφράζεται στήν καθημερινή μας ζωή καί νά εἶναι ἀκμαῖο καί ἰσχυρό, ὥστε νά διαποτίζει κάθε μας ἀπόφαση καί ἐνέργεια διότι μόνο ἔτσι μεταβάλλεται σέ πράξη καί ζωή.
Ἡ Ἐκκλησία μας χρειάζεται ὄχι ἁπλούς πιστούς πού τηροῦν κάποιες τυπικές λατρευτικές ἐκδηλώσεις, ἀλλά χριστιανούς μέ ὑψηλό καί ἀκμαῖο ἐκκλησιαστικό φρόνημα, πού νά βιώνουν τήν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου μέσα στήν λατρευτική καί μυστηριακή ζωή πού ἡ Ἐκκλησία μᾶς παρέχει.
Εὐλογημένη ἐκκλησιαστική χρονιά!