ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!Λαχτάρησα γιά εὐτυχία
καί ψηλάφησα τά χέρια Σου.
Δίψασα γιά χαρά
καί ἀκούμπησα τά πόδια Σου.
Ἐπίθυμησα τήν σιγουριά καί τήν ἀσφάλεια
καί ἄγγιξα τήν λογχισμένη Σου πλευρά.
Νοστάλγησα γιά ζωή
καί ἔπιασα τίς πληγές τῆς κεφαλῆς Σου.
Καί μετά... ταπεινά, ἀλλά μέ πίστη καί
 βεβαιότητα ὡμολόγησα:

«Ὁ Κύριός μου καί ὁ Θεός μου».