Ἔσο ἕτοιμος...

    

                                      Επιμέλεια: Κατηχητικό Σχολείο Αριδαίας