Ὁ Σταυρός καί τά καρφιάΠολλοί ἀνεβαίνουν στό σταυρό τῆς κακοπάθειας, λίγοι ὅμως εἶναι ἐκεῖνοι πού ὑποφέρουν καί τά καρφιά του. Γιατί πολλοί δέχονται ὑπάκουα τούς θεληματικούς κόπους καί τίς θλίψεις, τούς ἀθέλητους ὅμως, μόνο ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι πέθαναν τελείως γιά τόν κόσμο αὐτό καί τήν ἀνάπαυσή του.
Ὅσιος Ἠλίας ὁ Ἔκδικος