Θέλω νά γίνω ἍγιοςΔέ μέ νοιάζει ἄν πονέσω
οὔτε ὁ κόσμος τί θά πεῖ.
Κι ἄν στούς ἄλλους δέν ἀρέσω,
ὁ Χριστός μου μοῦ ἀρκεῖ.

Θέλω νά γίνω Ἅγιος
Χριστέ μου γιά νά Σέ δῶ.
Θέλω νά γίνω Ἅγιος
κοντά Σου μιά μέρα νά ’ρθῶ.

Θέλω νά γίνω Ἅγιος
αἰώνια μαζί Σου νά ζῶ.
Θέλω νά γίνω Ἅγιος
Χριστέ μου γιατί Σ’ ἀγαπῶ.

Δέ μέ νοιάζει τί θά πάθω
οὔτε τί θά στερηθῶ.
Κι ἄν εἶναι ὅλα θά τά χάσω
νά κερδίσω τό Χριστό.

Θέλω νά γίνω Ἅγιος...