Περιοδικό Ἁγία Λυδία, τεῦχος Αὐγούστου


Πατῆστε ἐπάνω στήν εἰκόνα, γιά νά διαβάσετε ὅλο τό τεῦχος.