Γιατί τόσο μῖσος καί κακία;Τώρα μποροῦμε νά κατανοήσουμε, ἔτι περισσότερον, γιατί οἱ ξένοι, ἐχθροί καί φίλοι, ἀντιμετωπίζουν μέ ἐχθρότητα τήν Ἑλλάδα μας τήν ἀγαπημένη.
Ὅπου πᾶνε μᾶς βρίσκουν μπροστά τους. Γι’ αὐτό καί μᾶς συκοφαντοῦν καί διασύρουν τόν λαό μας μέ τόν χειρότερο τρόπο.
Ὅταν ἐμεῖς χτίζαμε Παρθενῶνες καί θεμελιώναμε πολιτισμούς, ἐκεῖνοι ζοῦσαν στίς στέππες, στίς τρῶγλες καί τίς ὀπές τῆς γῆς.
Οἱ θεμελιωτές ὅλων τῶν ἐπιστημῶν εὑρίσκονται στήν Ἑλλάδα.
Φιλοσοφία: Πατέρας της ὁ Ἀριστοτέλης καί ὁ Θεόφραστος.
Μαθηματικά: Θεμελιωτής τῶν μαθηματικῶν ὁ Πυθαγόρας.
Ἰατρική: Πατέρας της ὁ Ἱπποκράτης ὁ Κῶος.
Ἀστρονομία: Πατέρας της ὁ Ἀρίσταρχος ὁ Σάμιος.
Δημοκρατία: Πατέρες της ὁ Κλεισθένης καί ὁ Περικλῆς.
Ἱστορία: Πατέρας της ὁ Ἡρόδοτος.
Μηχανική: Πατέρας της ὁ Ἀρχιμήδης ὁ Συρακούσιος.
Ρητορική: Πατέρας της ὁ Ἐμπεδοκλῆς.
Φαρμακευτική: Πατέρας της ὁ Διοσκουρίδης.
Τραγωδία: Πατέρας της ὁ Θέσπης.
Γεωμετρία: Θεμελιωτής αὐτῆς ὁ Εὐκλείδης.
Ἀτομική ἐνέργεια καί Φυσική: Θεμελιωτής της ὁ Δημόκριτος.
Γεωγραφία: Πατέρας της ὁ Στράβων ὁ Ἀμισέας.
Αὐτή εἶναι ἡ Ἑλλάδα μας!
Πολεμουμένη νικᾶ καί στέκεται πάντοτε ὄρθια.

Πηγή: Περιοδικό «ΑΓΙΑ ΛΥΔΙΑ», τεῦχος 474, Αὔγουστος 2012.