Σοφά διδάγματα

Mην απορρίψεις ποτέ κανενός την ελπίδα,
μπορεί να είναι το μόνο πράγμα
που του απομένει.