Στη Δευτέρα παρουσία του ΚυρίουΣτη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου, ο Κύριος θα έρθει και …
Θα μας κατηγορήσει, γιατί…
     Ø Δεν αγαπήσαμε!
     Ø Δεν ήμασταν επιεικής!
     Ø Δεν δείξαμε κατανόηση!
     Ø Δεν ακούσαμε τον πόνο του άλλου!
Θα μας κρίνει, γιατί…
     Ø Περιφρονήσαμε
     Ø Αδιαφορήσαμε
     Ø Καταφρονήσαμε