Μήνυμα τοῦ Ἀναστημένου ΧριστοῦΠαρακολουθῆστε τό κήρυγμα τοῦ Ἀρχιμ. Θεοφίλου Ζησοπούλου, πού ἔγινε τό βράδυ τῆς Ἀναστάσεως, στόν Ἱερό Ναό τῆς Αγ. Λυδίας στήν Ἀσπροβάλτα.