Σήμερον ο Ιούδας καταλιμπάνει τόν Διδάσκαλον καί παραλαμβάνει τόν διάβολον
"Σήμερον ο Ιούδας καταλιμπάνει τόν Διδάσκαλον καί παραλαμβάνει τόν διάβολον· τυφλούται τώ πάθει τής φιλαργυρίας, εκπίπτει τού φωτός ο εσκοτισμένος..."


Παρακολουθήστε το κήρυγμα του κ. Νίκου Νικολαΐδη, καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών, που έγινε την Μεγάλη Τετάρτη, στον Ιερό Ναό της Αγ. Λυδίας στην Ασπροβάλτα.