Φάρμακον ἀθανασίας καί ἀντίδοτον τοῦ μή ἀποθανεῖν


Παρακολουθήστε το κήρυγμα του κ. Νίκου Νικολαΐδη, καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών, που έγινε την Μεγάλη Πέμπτη το πρωί, στον Ιερό Ναό της Αγ. Λυδίας στην Ασπροβάλτα.