Τρεις ψυχές προσεύχονται...


Α'  Δοξάρι είμαι στα χέρια Σου, Κύριε· 

τέντωσέ με, αλλιώς θα σαπίσω.


Β'  Μη με παρατεντώσεις, Κύριε·

θα σπάσω.


Γ'  Παρατέντωσέ με, Κύριε,

κι ας σπάσω!