Η ελεημοσύνη δε μετριέται με την περιουσία,αλλά με...                                 Επιμέλεια:Κατηχητικό Σχολείο Αριδαίας