Πίστη. Ἡ μυστική ἐξάρτηση τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Θεό


Ὅπως ἡ μαγνητική βελόνα στρέφεται πάντοτε πρός τόν βορρᾶ, καί ὅπως τό ἄνθος ἥλιος στρέφεται πάντοτε πρός τόν ἥλιο, ἔτσι ἀκριβῶς καί ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου στρέφεται πάντοτε πρός τόν Θεό. Καί ἡ μυστική αὐτή σχέσις, ἡ μυστική αὐτή ἐπικοινωνία, ἡ μυστική αὐτή ἐξάρτησις τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Θεό, τοῦ δημιουργήματος ἀπό τόν Δημιουργό, εἶναι καί λέγεται πίστις.

† Ἀρχιμ. Θεόφιλος Ζησόπουλος