Αγάπα για να ζήσεις και...                                     Επιμέλεια: Κατηχητικό Σχολείο Αριδαίας