ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ


Ο Πάγκαλος Ιωσήφ, που τιμούμε σήμερα, υπέμεινε κάθε αδικία με υπομονή και πραότητα. Γιατί μαζί του ήταν ο Κύριος, που με ευσπλαχνία τον συντρόφευε. Και από την φυλακή τον έφερε στου Φαραώ το ανάκτορο. Γιατί νίκησε με την πίστη στον Θεό και την ευρηματικότητά του, την πανουργία του διαβόλου. Έγινε έτσι υπόδειγμα αγνότητος με την εγκράτειά του, αθλητής ευγενούς και ωραίου αθλήματος, φωτεινό σύμβολο σωφροσύνης για όλους τους νέους, που θέλουν να μείνουν «σκεύη τιμής και αγιασμού» μέσα στον σύγχρονο κόσμο, που ζει υποδουλωμένος στα πάθη της σαρκός.ΠΗΓΗ:Ουράνια Μηνύματα 2014, ἔκδοση ΟΧΑ ΛΥΔΙΑ.