Κύριε...Κύριε, στο μονοπάτι της ζωής μου
θέλω, να προπορεύεσαι Εσύ.
Κι εγώ δίχως γιατί κι ερωτηματικά
να Σ’ ακολουθώ.

Όπου Εσύ μου δείχνεις
κι όπου φωτίζεις να περπατώ.
Με Σένα στη ζωή δεν πρόκειται
ποτέ, ποτέ μου να χαθώ.

Γι’ αυτό θα ξαναπώ πώς…

Κύριε, στο μονοπάτι της ζωής μου
θέλω, να προπορεύεσαι Εσύ.
Κι εγώ δίχως εγωισμό και γογγυσμούς να
Σ’ ακολουθώ.

Ό,τι  κι αν μου στοιχίσει
η ζωή κοντά Σου, μη Σ’ αρνηθώ.                                                           
Αλλά υπάκουα, να Σ’ ακολουθώ.