Τό μυστικό τῆς νίκηςΔέν ἦταν ἕνα τυχαῖο γεγονός τό Ἔπος τοῦ ’40. Οὔτε μιά σελίδα τῆς Ἱστορίας μας ἀταίριαστη μέ ὅλες τίς ἄλλες. 
Γιά ὅποιον μελετᾶ τό βαρύ βιβλίο τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας, Ἕλληνα ἤ ξένο, ὁ θρύλος τοῦ ’40 ἦρθε νά προσθέσει ἕναν ἀκόμα χρυσό κρίκο στήν μακρά ἁλυσίδα τοῦ δοξασμένου παρελθόντος μας. 
Ναί! Δέν ἦταν τυχαῖο γεγονός. Ἔτσι πορεύτηκε ὁ Ἕλληνας στό διάβα τοῦ χρόνου, ὑπερασπιζόμενος τό δίκαιο, τά ἱερά καί τά ὅσια τοῦ Γένους. Ξάφνιασμα γιά τούς ἀντιπάλους του. Αἴνιγμα γιά ὅσους μάθαιναν τά κατορθώματά του. 
Ὥσπου ὅλοι τόν γνώρισαν. Καί βάλθηκαν νά ἀνακαλύψουν τό μυστικό του. Νά βροῦν τήν πηγή τῆς δύναμής του. Ποιός ἤ τί εἶναι αὐτό πού κάνει τήν ψυχή του λιονταρίσια, ἀδάμαστη, ἀπροσκύνητη; Ποιός ἤ τί εἶναι αὐτό πού πολλαπλασιάζει τίς δυνάμεις του, χλευάζει τήν ἀριθμητική ὑπεροχή, ὀδηγεῖ στό θαῦμα; Οὔτε πού μποροῦσαν νά φανταστοῦν τό μυστικό του. Ἕνα καί μοναδικό: Ἡ ἀγάπη του στόν Θεό καί στήν Πατρίδα.
Ἔτσι μπορέσαμε νά γράψουμε τήν Ἱστορία μας, γιά τήν ὁποία σήμερα καυχιέται ὅλος ὁ πολιτισμένος κόσμος. Ἔτσι θά μπορέσουμε νά προχωρήσουμε καί σήμερα. Μ’ αὐτήν τήν ψυχή, μ’ αὐτά τά ἰδανικά. 
Ρουτίνα στήν πορεία τοῦ Ἔθνους μας οἱ κατάφορες ἀδικίες, τά ἀνυπέρβλητα προβλήματα. Συνήθεια δική μας ὁ θρίαμβος κι ἡ δόξα. 
Ἔτσι θά συνεχίσουμε. Πάνω στά ἴχνη τῶν προγόνων μας. Πιστοί στήν παράδοση τῆς Φυλῆς μας. Με σεβασμό στήν κληρονομιά πού παραλάβαμε.
Ἔτσι θά συνεχίσουμε. Πράττοντας τό αὐτονόητο. Ἀκολουθώντας τήν... πεπατημένη, τόν τραχύ ἀλλά ἔνδοξο μονόδρομο πού χάραξε γιά μᾶς ἡ Ἱστορία.
Ἔτσι θά συνεχίσουμε. Ὄχι μόνο γιά τήν ἐθνική μας ἐπιβίωση. Ἀλλά καί γιά νά παραδώσουμε νέα μαθήματα ζωῆς στό σχολεῖο τῆς παγκόσμιας κοινότητας, πού στερεῖται ἐμπνευσμένου διδακτικοῦ προσωπικοῦ. 

Πηγή: Περιοδικό «Ἁγία Λυδία» τεῦχος 487, Ὀκτώβριος 2013.