Να…Να χαμογελάς…
Το χαμόγελο είναι η μελωδία της ψυχής!
Να εργάζεσαι…
Η εργασία είναι η δύναμη του πνεύματος!
Να παίζεις…
Το παιχνίδι είναι το μυστικό της νεότητας!
Να μελετάς…
Η μελέτη είναι η πηγή της σοφίας!
Να αγαπάς…
Η αγάπη είναι δώρο της καρδιάς!
Να προσεύχεσαι…
Η προσευχή είναι το επιστέγασμα και η απάντηση σε όλα τα πιο πάνω!!!