Ἅγιος ὁ ΘεόςἌν μποροῦσες νά βρεθεῖς
ψηλά στόν οὐρανό,
θά ἄκουγες ἐκεῖ, ἐτοῦτο τόν ψαλμό.
Κι ἄν μποροῦσες νά βρεθεῖς
στοῦ δένδρου τά κλαδιά,
θά ἄκουγες ἐκεῖ νά λένε τά πουλιά.

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός,
Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. (2)


Ἄν μποροῦσες νά βρεθεῖς
στό γαλάζιο τοῦ βυθοῦ,
θά ἄκουγες ἐκεῖ τή φωνούλα τοῦ ψαριοῦ.
Κι ἄν μποροῦσες ν’ ἀνεβεῖς
στήν ψηλότερη κορφή,
θά ἄκουγες κι ἐκεῖ τήν ἴδια προσευχή

Ἅγιος ὁ Θεός...

Ἄν μποροῦσες νά βρεθεῖς
στό περβόλι τῆς καρδιᾶς,
θά ἄκουγες ἐκεῖ τόν ὕμνο τῆς χαρᾶς.
Κι ἄν μποροῦσες ν’ ἀγαπᾶς
καί φίλους καί ἐχθρούς,
θά ἄκουγες μέ μιᾶς ἐκείνους τούς ψαλμούς.

Ἅγιος ὁ Θεός...


Τραγουδά το τμήμα φοιτητριών της Κατασκήνωσης,
της Ορθοδόξου Χριστιανικής αδελφότητος Λυδία, «Η ΧΑΡΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ»
Τα σκίτσα και το μοντάζ επιμελήθηκαν κατασκηνώτριες
που φιλοξενήθηκαν στην κατασκήνωση.