ἍγιοιΣήμερα πού ἐγώ πεσμένος στό χῶμα
παγώνω ἀπ’ τῆς καρδιᾶς τό βαρύ χειμώνα
κάποιος Ἅγιος στόν οὐρανό γιορτάζει τή Νίκη.
Σήμερα πού μαῦρο τυλίγει τή ζωή μου
κι ὁ πόνος κυριεύει τά βάθη τῆς ψυχῆς μου
κάποιοι Ἅγιοι πανηγυρίζουν ντυμένοι στά λευκά.

Ἅγιοι, ἀκοῦστε τή φτωχή φωνή μου.
Γίνετε γιά πάντα πιστοί ὁδηγοί μου.
Σκορπίστε χαρά, ἁπλῶστε εἰρήνη.
Εἶστε τό φῶς σ’ ἕναν κόσμο πού δύει.
Ἡ παρουσία σας νά μᾶς ἀλλάξει.
Ἡ προσευχή σας νά μᾶς ἀνεβάσει, στόν οὐρανό!


Μιά τέτοια μέρα συνηθισμένη
πού πλήττω καί νιώθω πολύ κουρασμένη
κάποιος Ἅγιος στόν οὐρανό ψάλλει μ’ ἀγγέλους.
Μιά τέτοια μέρα πού κυλᾶ σάν ἀστραπή
κι ἐγώ δέν πρόλαβα νά κάνω προσευχή
γιορτάζει κάποιος πού πρόλαβε ν’ ἁγιάσει.

Ἅγιοι, ἀκοῦστε τή φτωχή φωνή μου.
Γίνετε γιά πάντα πιστοί ὁδηγοί μου.
Σκορπίστε χαρά, ἁπλῶστε εἰρήνη.
Εἶστε τό φῶς σ’ ἕναν κόσμο πού δύει.
Ἡ παρουσία σας νά μᾶς ἀλλάξει.
Ἡ προσευχή σας νά μᾶς ἀνεβάσει, στόν οὐρανό!