Τέχνη που χωράει στο "μάτι" μιας βελόνας!


Ο Willard Wigan δημιουργεί τα πιο μικρά έργα τέχνης στον κόσμο, με τη βοήθεια μικροσκοπίων. Μάλιστα, για το συγκεκριμένο έργο, χρησιμοποίησε... έναν κόκκο άμμου, από την πραγματική εκκλησία που απεικόνισε!