Πιστεύω


Πιστεύω στον ήλιο κι όταν ακόμη δεν λάμπει...
Πιστεύω στην αγάπη κι όταν ακόμη δεν με περιβάλει...
Πιστεύω στον Θεό κι όταν ακόμη νομίζω ότι σιωπά!