Ἡ ὀμορφιά τῆς ψυχῆς


Εἶναι ὡραῖο τό κεφάλι πού στολίζεται μέ πολύτιμο στέμμα, μέ λίθους ἰνδικούς καί ἀστραφτερά μαργαριτάρια.
Ἀσυγκρίτως ὅμως πιό ὡραία εἶναι ἡ ψυχή που εἶναι πλούσια στή γνώση τοῦ Θεοῦ καί φωτισμένη ἀπό φωτεινότατες θεωρείς καί ἔχει ἐγκάτοικο τό Ἅγιο Πνεῦμα. Καί ποιός θά διηγηθεῖ ἐπάξια τήν ὀμορφιά τῆς μακάριας ἐκείνης ψυχῆς;

Ὅσιος Θεόδωρος Ἐδέσσης