Δώσε τήν καρδιά σου!


«Ὁ μόνος τρόπος νά κερδίσει κανείς
μιά καρδιά ἀνθρώπινη
εἶναι νά χαρίσει πρῶτα τή δική του».