Ἡ ἀγάπη δέν χάνει ποτέ τήν ἀξία τηςἩ ἀγάπη δέν χάνει ποτέ τήν ἀξία της, ἀλλά ἀφοῦ γίνει αἰτία νά ἐκπληρώνει στόν παρόντα αἰώνα τούς θείους νόμους ἐκεῖνος πού τήν ἔχει, τόν συνοδεύει καί στόν μέλλοντα.

Ὅσιος Φιλόθεος ὁ Σιναΐτης