Με ταπείνωση...Ὅπως δέν εἶναι δυνατό νά μπεῖ κανείς στόν πόλεμο μέ γυμνό, ἄοπλο σῶμα, ἤ νά κολυμπήσει σέ μεγάλο πέλαγος μέ τά ροῦχα του, ἤ νά ζήσει χωρίς νά ἀναπνέει, ἔτσι εἶναι ἀδύνατο χωρίς ταπείνωση καί συνεχή δέηση πρός τόν Χριστό, νά μάθει κανείς τό νοητό καί κρυφό πόλεμο καί νά καταδιώκει καί νά χτυπᾶ μέ τέχνη τό νοητό ἐχθρό.
Ἅγιος Ἡσύχιος