Στό μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως εἶναι παρών ὁ ἴδιος ὁ Χριστός...


Στό μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως εἶναι παρών ὁ ἴδιος ὁ Χριστός.
Ἀκούει μέ τήν ἀκοή τοῦ πνευματικοῦ καί...
δίνει τήν συγχώρησι μέ τήν δική του φωνή.