Πάντα μέ διάκρισηὍλα στή ζωή αὐτή εἶναι διπλά: πράξη καί γνώση, προαίρεση καί χάρη, φόβος καί ἐλπίδα, ἀγῶνες καί βραβεῖα. Τά δεύτερα ὅμως δέ γίνονται, πρίν γίνουν τά πρῶτα. Μπορεῖ ἴσως νά φαίνεται, ἀλλά αὐτό εἶναι πλάνη. Ὅπως ἐκεῖνος πού δέν γνωρίζει ἀπό γεωργία, ὅταν δεῖ τά ἄνθη, νομίζοντάς τα γιά καρπούς, θά ὁρμήσει νά τά μαζέψει, καί δέν γνωρίζει ὅτι μέ τόν τρόπο αὐτό καταστρέφει τόν καρπό, ἔτσι καί ἐδῶ· τό νά νομίζει κανείς ὅτι εἶναι κάτι, δέν ἐπιτρέπει νά γίνει αὐτό που νομίζει, λέει ὁ ἅγιος Νεῖλος. Γι’ αὐτό πρέπει νά μένει κανείς κοντά στό Θεό καί νά πράττει τά πάντα μέ διάκριση.
Ὅσιος Πέτρος ὁ Δαμασκηνός