Καλή Τεσσαρακοστή!
Μεγάλη Σαρακοστὴ, ποὺ μόλις ξεκίνησε, μᾶς ἀνοίγει ἕνα δρόμο, τὸ δρόμο τῆς ἀγάπης, τῆς προσευχῆς, τῆς ταπείνωσης, τῆς σιωπῆς, τῆς περισυλλογῆς. Μᾶς ἀνοίγει ἕνα δρόμο γιὰ ἄσκηση ἐνάντια στὴν καθημερινότητά μας, ἐνάντια στὰ πάθη μας. 
Μεγάλη Σαρακοστὴ εἶναι μία εὐκαιρία γιὰ μία πορεία πρὸς τὸν Παράδεισο, τὸν Παράδεισο τῆς ἀγάπης καὶ τῆς αἰωνιότητας. Ἐλᾶτε νὰ βροῦμε τὸ χαμένο μας παράδεισο.  Ἐλᾶτε νὰ βιώσουμε τὴ Μεγάλη Σαρακοστή, νὰ ζήσουμε αὐτὴν τὴν πορεία πρὸς τὴν Ἀνάσταση.