Πραγματικά ταπεινός...

Ο αληθινά ταπεινός…Μένει ατάραχος στους πειρασμούς.
 Χαίρεται στην ασημότητα.
 Προτιμά την υποχωρητικότητα.
 Αποφεύγει τους επαίνους.
 Δε φοβάται την περιφρόνηση.

Ο αληθινά ταπεινός 
κατέχει το θεμέλιο της αγιότητος!