Στις πηγές των υδάτων


Γιατί νά ρέψουμε ἄδικα σ’ ἄγονες, στεῖρες στράτες,
ἄχαροι, ἀνόρεχτοι, πικροί, στεγνοί, σκυφτοί διαβάτες
ἀφοῦ μπροστά μας ἡ ἄχραντη κι’ ἄπειρη Ἀρχή τῶν ὄντων
ἀνοίγει κύκλους φωτεινούς καινούργιων ὁριζόντων;

Γ.  Βερίτης