Ὁ πόνος


«Ὅποιος ἔχει ὑποφέρει πολύ, μοιάζει μ’ ἐκεῖνον πού ξέρει πολλές γλῶσσες. Μπορεῖ ἔτσι νά καταλάβει πολλούς καί πολλοί νά τόν καταλάβουν».
 (Οὐγκώ)