Να είσαι πιο δυνατός από...

     
  • την απογοήτευση της ημέρας!
  • το ατύχημα που δεν προβλέπεις!
  • το εμπόδιο που δεν περιμένεις!
  • τη χαρά που μπορεί να σε μεθύσει!
  • τον πόνο που μπορεί να σε καταστρέψει!