Τα πάντα είναι σχετικά...

                                      
Είμαστε κουρασμένοι,
αλλά αν εργαζόμαστε για το καλό, για να βοηθήσουμε κάποιον
ίσως νοιώσουμε ότι δεν είμαστε και τόσο κουρασμένοι.

Αυτοί που αγαπάμε ίσως είναι μακριά,
αλλά αν τους έχουμε μέσα στην καρδιά μας;
Η καρδιά μας δεν είναι πάντα μαζί μας όπου κι αν πάμε;
Έτσι κι αυτοί που αγαπάμε είναι πιο κοντά μας...
από όσο  νομίζουμε!!!