Περί ανεξικακίας


Είπε ο αββάς Ζήνων:
«Εκείνος που θέλει ν’ ακούσει γρήγορα ο Θεός την προσευχή του, μόλις σταθεί όρθιος και υψώσει τα χέρια του για να προσευχηθεί προς το Θεό, πριν απ᾽ όλα και προτού ακόμα ευχηθεί για τη δική του ψυχή, ας προσευχηθεί από τα κατάβαθα της ψυχής του για τους εχθρούς του. Και μ᾽ αυτή του την πράξη, για ότι κι αν παρακαλέσει το Θεό, θα εισακουστεί».