Νά χτίσουμε γεφύριαΝά χτίσουμε γεφύρια·
οἱ ἀποστάσεις μεγαλώνουν,
ὅσο ἡ μοναξιά τυλίγει τούς ἀνθρώπους,
σάν μιά χρωματιστή ἐσάρπα
ὁλομέταξη στούς ὤμους τους.
Τί κι ἄν δίπλα σου ἀκοῦς
βήματα συνανθρώπων,
κι οἱ τηλεοράσεις στή διαπασῶν;
Οἱ ἄνθρωποι ζοῦν μόνοι.
Πρέπει νά χτίσουμε γεφύρια.
Τά ἔξοδα μηδαμινά.
Ἀρκεῖ τά χέρια μας
ν’ ἁπλώσουμε στόν διπλανό μας,
νά τόν ἀγγίξουμε,
μιά καλημέρα νά τοῦ ποῦμε!

Πηγή: Ἑορτολόγιο 2013, Ἔκδοσις Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Περιοδικοῦ “ΑΓΙΑ ΛΥΔΙΑ”