Ἡ ἐλπίδα στόν Θεό πάντοτε σώζει


Ὅταν ἀπό πουθενά δέν ὑπάρχῃ ἀνθρώπινη ἐλπίδα βοηθείας μας, ἄς μην ἀπελπιζόμαστε. Ἄς ἁρπάξουμε τήν ἄγκυρα τῆς ἐλπίδος καί ἄς τήν ρίξουμε ὄχι στήν θάλασσα, ἀλλά στόν οὐρανό καί ἀμέσως τό τρικυμισμένο καράβι μας θά γλυτώσῃ ἀπό τούς κινδύνους».

(Ἰω. Χρυσόστομος)