Πρότυπά μας οἱ Ἅγιοι


Ἄς φέρουμε στό νοῦ μας τούς Ἁγίους. Ἄς δοκιμάσουμε τίς ἀρετές τους καί ἄς τίς ζηλέψουμε, καί ἄς ἀκολουθήσουμε στά ἴχνη ἐκείνων μέ πόθο ψυχῆς. Ποιός ἀπ’ αὐτούς πέρασε τήν παροῦσα ζωή μέ ἀνάπαυση, καί δέν ἔζησε πολύ περισσότερο τήν παροῦσα διάρκεια τῆς ζωῆς του μέ πειρασμούς καί θλίψεις καί ὀδύνες; Γι’ αὐτό, ἄφησε ὁ Κύριος σ’ ἐμᾶς τή ζωή τους γραμμένη μέσα στίς Γραφές, ὄχι μόνο γιά νά τούς θαυμάζουμε καί νά τούς ἐπαινοῦμε, ἀλλά γιά νά φροντίσουμε νά ἀποκτήσουμε τήν καλή βιοτή σύμφωνα μέ τή ζωή τους.

Ὅσιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος